Stal - Mech Sp. z o.o.

Tadzin 25, 87-732 Lubanie 

+48 724 332 007

+48 661 151 615

biuro@stal-mech.pl

Stal - Mech Sp. z o.o.

Tadzin 25, 87-732 Lubanie 

+48 724 332 007

+48 661 151 615

biuro@stal-mech.pl

Regulamin

KRS: 0000546024, NIP: 8883122029, NIP EU: PL8883122020, REGON: 360893312

Adres siedziby: 25, Tadzin, 87-732 Lubanie, Polska Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji: 27 lutego 2015 r. Wielkość organizacji: Mikro Kapitał zakładowy: 150 tys. zł Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

Sklep internetowy www.producent.org.pl, działający również pod adresem www.stal-mech.pl, prowadzony jest przez firmę Stal-Mech Sp. z o.o., mieszczącą się w miejscowości Tadzin 25, 87-732 Lubanie, Nip: 8883122029.

Słowniczek:
• Sklep: prowadzony przez firmę Stal-Mech Sp. z o.o., Tadzin 25, 87-732 Lubanie. Sklep internetowy działający pod adresem www.producent.org.pl, sprzedający towary za pośrednictwem internetu.
• Definicja przedsiębiorcy na prawach konsumenta: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

• Godziny otwarcia: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
• Czas realizacji zamówienia: czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
• Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta.
• Konsultant: osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK).
• Konto Klienta: baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.
• Przelew tradycyjny: płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie.
• Przelew elektroniczny: płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
• Zasada: prosimy naszych Klientów o stosowanie się do poniższego regulaminu. Jeśli uważają Państwo, że jakieś jego zapisy naruszają Państwa prawa, skontaktujcie się z nami w celu polubownego rozwiązania problemu.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach są zamieszczane na stronie www.producent.org.pl zgodnie z najlepszą wiedzą Sklepu.
2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową producent.org.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Aby złożyć zamówienie przez Internet, konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient, w zakresie obsługi przeglądarek internetowych z włączoną obsługą Java Script: Internet Explorer (min. wersja 7), Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
4. Do dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Klient, przesyłając zamówienie do Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem.
6. Aby złożyć zamówienie, Klient jest zobowiązany dokonać następujących czynności: wybrać zamawiane towary lub usługi, wybrać sposób dostawy oraz podać adres dostawy i adres, na który ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wybrać sposób płatności.
7. W przypadku braku dostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych powodów uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, Sklep powiadomi o tym Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
8. Jeżeli część towarów objętych zamówieniem nie jest dostępna w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w określonym terminie (np. opóźnienia dostaw od dostawców Sklepu), Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i będzie miał możliwość podjęcia decyzji w sprawie sposobu realizacji zamówienia. Klient ma następujące możliwości:
• częściowa realizacja – wybór tej opcji przez Klienta spowoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego jedynie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia dotyczącego niedostępnych towarów,
• promocje i wyprzedaże mają ograniczoną liczbę towarów. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u dostawców.

II. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich lub Euro.
2. Ceny zawierają podatek VAT.
3. Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
4. Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Przeprowadzenie takiej akcji nie wpływa na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany lub warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
8. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w podsumowaniu zamówienia wysłanym na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta Klienta. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta sposób określony w zamówieniu. Składając zamówienie, Klient upoważnia producent.org.pl do zawarcia umowy o dostarczenie przesyłki we własnym imieniu przy użyciu dostawcy usług kurierskich.

III. Czas realizacji Zamówienia.

1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki obejmuje okres od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika obsługującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie zawierające towary o różnym czasie realizacji zostanie wysłane po skompletowaniu całego zamówienia. Termin wysyłki paczki zazwyczaj nie przekracza 5 dni.
2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone zgodnie z wyborem Klienta:
• za pośrednictwem firmy kurierskiej
• za pośrednictwem firmy spedycyjnej
• lub firmowym środkiem transportu po uzgodnieniu ceny dostawy.
3. Dostawy zamówień do krajów Unii Europejskiej są realizowane na indywidualne zamówienie i wymagają uzgodnienia zasad płatności oraz kosztów dostawy. Dostawa może być wykonana tylko przez firmę kurierską lub spedycyjną.
4. Dostawy zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej są realizowane na indywidualne zamówienie i wymagają uzgodnienia zasad płatności oraz kosztów dostawy. Dostawa może być wykonana tylko przez firmę kurierską lub spedycyjną.
5. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form dostawy.

IV. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamówione towary: płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności iMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
• płatność przy odbiorze osobistym. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia,
• przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z akceptowanych przez Sklep systemów płatności elektronicznych (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, z wyjątkiem specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, gdzie karta zostaje obciążona w 24h. dniu od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnej transakcji od operatora płatności lub po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu w przypadku przelewu bankowego.
3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem w jednym z akceptowanych przez Sklep systemów płatności elektronicznych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnej transakcji od operatora płatności.
4. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

V. Reklamacje. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. Wyłączenie to nie obejmuje jednak Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Stal-Mech Sp. z o.o, Tadzin 25, 87-732 Lubanie, NIP: 8883122029, na adres poczty elektronicznej: biuro@stal-mech.pl, numer telefonu +48 724 332 007
lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia od umowy, koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
3. W przypadku działalności gospodarczej koszty zwrotu w ramach 14-dniowego odstąpienia ponosi dane przedsiębiorstwo, które dokonywało zakupu.

VII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, jest niemożliwa, zwrot nastąpi przekazem pocztowym na adres Klienta podany w czasie rejestracji konta w Sklepie. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VIII. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu www.producent.org.pl oraz na ich przetwarzanie w celach realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Baza danych została zgłoszona do rejestracji u GIODO.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

XI. Postanowienia końcowe.

1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte 12-miesięczną gwarancją producenta.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sklepem www.producent.org.pl.
3. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
• Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
• Cookies trwałe – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony producent.org.pl.
• Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu Sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000 r., poz. 271 z późn. zm.).
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 roku.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.producent.org.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Dane adresowe i kontaktowe 

Tadzin 25, 87-732 Lubanie

+48 724 332 007

+48 661 151 615

biuro@stal-mech.pl

Dane rejestrowe 

Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000546024

NIP: 8883122029

NIP EU: PL8883122020

REGON: 360893312

BDO: 000401628

EORI: PL888312202900000

Pozostałe dane 

Godziny otwarcia: Pon - Pt  7:00 - 15:00 

Godziny otwarcia: Sb - Nd nieczynne 

Mapa dojazdowa 

Formularz kontaktowy

Wybierz swoją walutę
PLN
EUR