Zwroty i reklamacje

Gwarancja i reklamacja

Gwarancja oraz reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie zachowanego dokumentu sprzedaży – paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Wszystkie zakupione produkty podlegają rocznej gwarancji lub dłużej – przeważnie w opisie produktu jest to wyszczególnione.

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zgłoszenie

Prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail sklepu: biuro@stal-mech.pl TYTUŁ: REKLAMACJA
Zgłoszenie powinno zawierać numer zamówienia, imię i nazwisko, kopię dowodu zakupu oraz wskazanie produktu oraz przyczyna reklamacji, zgłoszenie powinno zawierać zdjęcia uszkodzeń.

 1. Oświadczenie
  Napisz oświadczenie, które będzie dołączone do przesyłki. Powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data reklamacji oraz wystąpienia wady.
 2. Odesłanie produktu
  Po akceptacji reklamacji dystrybutor lub sprzedawca uzgodni termin wysyłki produktu. Prosimy nie zapomnieć dołączyć oświadczenia wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT lub potwierdzenie przelewu).

Gwarancja nie obejmuje:

 1. uszkodzeń mechanicznych,
 2. niestosowanie się do zaleceń producenta i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.

Warunkiem uznania jest przedstawienie dowodu zakupu, data sprzedaży oraz wyszczególnionym rodzajem zakupionego przedmiotu,
Prawo rękojmi przysługuje tylko klientom zakupującym towar na paragon.

Prawa konsumenta:

 1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (ustawa ta normuje sprzedaż z udziałem konsumentów) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, kupujący (czyli konsument) może żądać albo bezpłatnej naprawy albo bezpłatnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad.
 2. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Produkt dotarł uszkodzony.

Prosimy o sprawdzanie produktów w obecności kuriera i w przypadku konieczności wypełnienia odpowiedniego formularza szkody. Następnie prosimy o przesłanie jego kopii na adres mailowy: biuro@stal-mech.pl

 

Zwrot towaru.

Zgodnie z obowiązującym prawem, konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar w przeciągu 14 dni.

 1. skontaktuj się z nami mailowo biuro@stal-mech.pl,
 2. napisz oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami. Oświadczenie powinno zawierać dane osobowe i adresowe Zamawiającego, numer konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot pieniędzy, dane dotyczące zwracanej przesyłki (zawartość, ilość, cena), oraz własnoręczny podpis. Pamiętaj zwracany produkt nie może być używany!
 3. konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru,
 4. do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę,
 5. koszt zwrotu towaru ponosi Zamawiający,
 6. koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi,
 7. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje przedsiębiorcy,
 8. nie przyjmujemy paczek pobraniowych.

ADRES DO WYSYŁKI ZWROTÓW:

Stal-Mech Sp. z o.o.
Tadzin 25
87-732 Lubanie

tel: 724 332 007

Zwrot pieniędzy za przedmiot nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od odebrania paczki w takiej samej formie w jakiej konsument zawarł w trakcie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W przypadku wystąpienia zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.